Εφαρμόζοντας την Προώθηση Θετικής Συμπεριφοράς στην Αγωγή και Φροντίδα Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

Σχετικά με το έργο

Το έργο PBS-ECEC στοχεύει στην εφαρμογή μιας ενιαίας σχολικής προσέγγισης, με τίτλο Ενιαίο Πρόγραμμα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΕΠ-ΠΘΣ) (PW-PBS) στην προσχολική αγωγή στην Ευρώπη.

Επικοινωνία