Διεθνή συνάντηση στο πλαίσιο του (Net(t)work for Education and Teacher Training) στην Αυστρία

Διεθνή συνάντηση στο πλαίσιο του (Net(t)work for Education and Teacher Training) στην Αυστρία

Η καθηγήτρια Sílvia Barros (συντονίστρια του έργου μας PBS-ECEC) έκανε πρόσφατα μια παρουσίαση με τίτλο “Προώθηση της θετικής συμπεριφοράς στην προσχολική εκπαίδευση στη διεθνή συνάντηση (Net(t)work for Education and Teacher Training) που πραγματοποιήθηκε στην Αυστρία. Η διάδοση του έργου PBS-ECEC και των αποτελεσμάτων του είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη εφαρμογή του σε όλα τα ευρωπαϊκά περιβάλλοντα και συστήματα ECEC στο μέλλον.