Εφαρμογή του PW-PBS σε νηπιαγωγεία της Κύπρου

Εφαρμογή του PW-PBS σε νηπιαγωγεία της Κύπρου
📢📢Περίληψη των κύριων δραστηριοτήτων της εφαρμογής του PW-PBS σε νηπιαγωγεία της Κύπρου.
Στιγμιότυπα από τις εφαρμογές των νηπιαγωγείων, όπως η διδασκαλία, οι παιγνιώδεις δραστηριότητες και η καθιέρωση καθημερινών ρουτινών για την προώθηση της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών 🚍🏫📖📒👩🏽‍🏫🧑‍🏫