Ο Οδηγός για την Υποστήριξη Θετικής Συμπεριφοράς στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία και Φροντίδα είναι τώρα διαθέσιμος!!

Ο Οδηγός για την Υποστήριξη Θετικής Συμπεριφοράς στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία και Φροντίδα είναι τώρα διαθέσιμος!!

Σημαντική ανακοίνωση!!!!!️️
Ο Οδηγός PBS-ECEC είναι ένα εργαλείο σχεδιασμού για τους παιδαγωγούς της ΕΕΠΠ, με θεωρητικά και τεκμηριωμένα στοιχεία που υποστηρίζουν την εφαρμογή της Υποστήριξης Θετικής Συμπεριφοράς (PBS) σε περιβάλλοντα ΕΕΠΠ.
Στον οδηγό PBS-ECEC μπορείτε να βρείτε:

  • χρήσιμες υποδείξεις σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της βαθμίδας 1 της PW-PBS σε περιβάλλοντα ECEC
  • πρακτικές για την προώθηση της κοινωνικής και συναισθηματικής ικανότητας όλων των παιδιών
  • στρατηγικές για τη διασφάλιση ενός προληπτικού, θετικού και ασφαλούς περιβάλλοντος ECEC

Ο οδηγός PBS-ECEC είναι διαθέσιμος στα αγγλικά, ελληνικά και πορτογαλικά και μπορείτε να τον βρείτε εδώ: https://pbs-ecec.eu/wp-content/uploads/outputs/PBS-ECEC_Guide_GR.pdf