Συνέδριο INW23 με τίτλο “Διαπολιτισμική Εβδομάδα” στο Πόρτο

Συνέδριο INW23 με τίτλο “Διαπολιτισμική Εβδομάδα” στο Πόρτο
Το έργο PBS ECEC παρουσιάστηκε στο Συνέδριο INW23 με τίτλο “Διαπολιτισμική Εβδομάδα” στο Πόρτο, στις  26-29 Απριλίου.
Η περίληψη είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:: https://inw.ese.ipp.pt/wp-content/uploads/2023/04/Book-of-Abstracts-INW23-24-04-2023.pdf?fbclid=IwAR0tjy3SdSncIXbh2eowHnQvhyX3J7s5f4EmOKc1iYh8z4B9rGSiHjxigoo