Το πρώτο μέρος του εισαγωγικού εργαστηρίου των επιμορφωτών του PBS-ECEC πραγματοποιήθηκε σήμερα μέσω διαδικτυακού σεμιναρίου που διοργάνωσε το CARDET.

Το πρώτο μέρος του εισαγωγικού εργαστηρίου των επιμορφωτών του PBS-ECEC πραγματοποιήθηκε σήμερα μέσω διαδικτυακού σεμιναρίου που διοργάνωσε το CARDET.

Στο σημερινό διαδικτυακό σεμινάριο, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το έργο PBS-ECEC και τον ρόλο τους κατά τη φάση της υλοποίησης!
Θα ακολουθήσει ένα επιταχυνόμενο πρόγραμμα για την καλύτερη κατάρτιση των επιμορφωτών για την υποστήριξη παιδιών σε τάξεις μικτής ικανοτήτων και των ομάδων εκπαιδευτικών της ΠΕΦ σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες.