1ο Ενημερωτικό Δελτίο

1ο Ενημερωτικό Δελτίο

Η 1η διακρατική συνάντηση στο πλαίσιο του έργου PBS-ECEC πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο στις 2 και 3 Μαΐου 2022. Στη συνάντηση πραγματοποιήθηκε μια σύντομη επισκόπηση του έργου και μια σύνοψη των στάσεων και των στρατηγικών που θα εφαρμοστούν για την προώθηση των συμπεριφορών και των κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών σε κάθε χώρα.

Κατέβασε το ενημερωτικό δελτίο