2ο Ενημερωτικό Δελτίο

2ο Ενημερωτικό Δελτίο

Μια περίληψη των ευρημάτων από κάθε χώρα-εταίρο του έργου PBS-ECEC (Κύπρος, Ελλάδα, Ιρλανδία και Πορτογαλία), καθώς και μια σύντομη εισαγωγή στην προσέγγιση της Υποστήριξης Θετικής Συμπεριφοράς
(PBS), είναι τώρα διαθέσιμα!

Κατέβασε το ενημερωτικό δελτίο