3ο Ενημερωτικό Δελτίο

3ο Ενημερωτικό Δελτίο

Το διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό και οι κατευθυντήριες οδηγίες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου PBS-ECEC χρησιμοποιούνται επί του παρόντος για την εκπαίδευση περισσότερων από 100 εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας και 40 εκπαιδευτών στις τέσσερις χώρες εταίρους (Πορτογαλία, Κύπρος, Ιρλανδία, Ελλάδα) για τη χρήση του συστήματος ΕΣ-ΠΘΣ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 3ο παραδοτέο στο πλαίσιο του έργου μπορείτε να βρείτε εδώ.