Cyprus Education Summit 2022

Cyprus Education Summit 2022

Η ομάδα του PBS-ECEC Cyprus ενημέρωσε τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές σχολικών μονάδων για τους στόχους και τις δραστηριότητες του έργου στο πλαίσιο του Cyprus Education Summit 2022 που διοργανώθηκε από το CARDET, το Institute Of Development CY και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Σύνοδο Κορυφής για την Εκπαίδευση στην Κύπρο επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://cypruseducationsummit.com